suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tillgänglighet för Suomi.fi-identifikation

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

  • Nättjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3)
  • Tangentbordspekaren (fokus) är inte synlig eller urskiljs väldigt svagt i vissa gränssnittselement, till exempel i Tillbaka-länkarna. (WCAG 2.4.7)
  • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. På en del sidor är pekarens läge slumpmässig då man öppnar sidan och pekaren placeras inte så, att skärmläsaren meddelar om att en ny sida/utsikt har öppnats. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om nättjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna.  (WCAG 2.2.1)  
  • Nättjänsten sidtitel (page title) uppdateras inte i den svenska och engelska versionen. (WCAG 2.4.2)
  • All funktionalitet i nättjänsten, till exempel Tillbaka-länkarna, är inte tillgängligt med tangentbordet. (WCAG 2.1.1) 
  • Webbplatsens språk är inte korrekt markerad i de olika språkversionerna. (WCAG 3.1.1)
  • Alla gränssnittskomponenter är inte datorstyrt begripliga. Vissa blankett-element har till exempel inte kombinerats med sina namnlappar. Länkar som leder till identifieringssätt har inte grupperats till sina rubriker. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
  • Alla meddelanden går inte att söka eller läsa datorstyrt, dessutom informeras skärmläsaren inte om felmeddelanden. (WCAG 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2022.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 14.12.2015.

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 1.11.2021.


Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor