suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Handelsregisteruppgifter

Handelsregisteruppgifter innehåller ett sammandrag av dina registrerade roller i företag och sammanslutningar. Registrerbara roller är bland annat enskild näringsidkare, styrelseledamot, verkställande direktör, bolagsman, revisor och prokurist.

Stäng
Exempel på innehåll:

Roller i företag

 • Efternamn:Meikäläinen
 • Förnamn:Maija
 • Personbeteckning:120202-1234
 • Status:NORMAALI

Maijan yritys Oy

 • Företaget registrerat:11.8.1997
 • FO-nummer:123456-3
 • Företagets status:Rekisterissä
 • Personens roller i företaget:
  • Organ:Yhtiömiehet
  • Roll i organet:Yhtiömies
  • Organets registreringsdatum:29.1.2010

Registeruppgifter är inte tillgängliga på svenska. Uppgifterna visas på finska.

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för handelsregistret

Tjänster relaterade till registret:

Informationstjänsten Virre: utförligare handelsregisteruppgifter om företag

Handelsregistret

Anvisningar för felsituationer

Om du upptäcker att dina uppgifter behöver korrigeras eller ändras, kontakta handelsregistrets rådgivning, tfn 029 509 5900, mån–fre kl. 9.00–16.15. Närmare kontaktinformation.

Företag och sammanslutningar är skyldiga att anmäla ändringar till handelsregistret. Personer kan också själva anmäla till registret att deras uppdrag har upphört. Ändringsanmälningarna till handelsregistret är avgiftsbelagda. Läs mer: Upphörande av uppdrag och anmälan om egen avgång i olika företagsformer.