suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter


Om du identifierar dig kan du kontrollera uppgifter som har sparats om dig i befolkningsdatasystemet.

Personuppgiftsansvarig: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Register: Befolkningsdatasystemet