suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Personuppgifter


När du identifierar dig, kan du

  • kontrollera dina uppgifter som har sparats i befolkningsdatasystemet
  • anmäla ditt tilltalsnamn, ditt yrke, ditt modersmål, ditt kontaktspråk och din e-postadress
  • lägga till eller ta bort förbud mot utlämnande av uppgifter
  • kontrollera behandlingssituationen för din flyttanmälan och blockera din flyttanmälan
  • avlägsna din spärrmarkering
  • utträda ur ett religionssamfund.
Personuppgiftsansvarig: Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Register: Befolkningsdatasystemet