suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Fastighetsuppgifter

I fastighetsuppgifterna ser du en sammanställning av centrala uppgifter om dig som lagrats i fastighetsdatasystemet. Fastighetsdatasystemet omfattar uppgifter om hela landet i fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Med de fastighetsuppgifter som syns i dina uppgifter kan du inte bevisa din äganderätt till en fastighet, utan du måste använda officiella utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet.

Stäng
Exempel på innehåll:

Mina fastighetsuppgifter

 • Person:

  Matti Meikäläinen

Mottagare av lagfart, Registerenhet

 • Fastighetsbeteckning:

  10-409-17-27

 • Namn:

  KANGASPURO

 • Typ av registerenhet:

  Lägenhet

 • Kommun:

  Alavo (010)

 • Registreringsdatum:

  1.1.2013

 • Totalareal:

  12,510 ha

 • Jordareal:

  12,510 ha

Mottagare av överlåtelse, Outbrutet område

 • Beteckning för outbrutet område:

  564-404-11-82-M601

 • Kommun:

  Uleåborg (564)

 • Lokaliseringsregisterenheter:

  564-404-11-82

 • Registreringsdatum:

  18.10.2015

 • Uppgiftskälla för registrering:

  Meddelande om fastighetsöverlåtelse

 • Status:

  Outbrutet

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning Öppnas i ett nytt fönster.

Relaterade tjänster

Anvisningar för felsituationer

Om ditt personnummer saknas i fastighetsdatasystemet, syns inte din fastighet i denna tjänst. Kontakta Lantmäteriverkets kundserviceÖppnas i ett nytt fönster.. Vi lägger till personnummer som saknas avgiftsfritt.

Definitioner

Mottagare av lagfart: äganderätt har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret på basis av lagfartsansökan.

Mottagare av överlåtelse: ägenderätt har överförts t.ex. med köpebrev, men detta har inte antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret på basis av lagfartsansökan. Det är möjligt att ärendet är anhängigt eller att lagfartsansökan inte lämnats in ännu (6 månader från tidpunkten för överföring av äganderätt).

Arrendetagare: arrenderätt som antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.