suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Webbsida

Rfv.fi | Statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Språk: finska, svenska

Regionförvaltningsverket stöder och leder byggandet av idrottsanläggningar. Med understöd beviljade från vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som denna webbsida är relaterad till.