suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Statsunderstöd för byggande av idrottsanläggning

  • Webbsida

Regionförvaltningsverket stöder och leder byggandet av idrottsanläggningar. Med understöd beviljade från vinstmedel från tipsbolaget Veikkaus främjas i synnerhet uppförande, förvärv, sanering och utrustning av idrottsanläggningar avsedda för behov i breda användargrupper.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 15.12.2020