suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Blankett för brandskyddsavgift

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Alla som bedriver försäkringsrörelse i Finland är skyldig att betala en brandskyddsavgift och anmäla den till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket samlar in avgifterna och fattar beslut om debiteringen.

andra sökord: Brandskyddsfonden, lagen om brandskyddsfonden, räddningsväsendet, debitering, beslut, brandförsäkring

Gör så här

Regionförvaltningsverket skickar brev om anmälningsanvisningarna till försäkringsbolagen.

Tidsfrist

Regionförvaltningsverket i Södra Finland bestämmer en tidsfrist per kalenderår för meddelande och betalning av brandskyddsavgiften.

Behandlingstid

Under kalenderåret samlar man in de influtna avgifterna för föregående år.

För vem och på vilka villkor

Serviceavgiften är 3 % av den andel som motsvarar brandrisken i försäkringen av det sammanlagda beloppet av de försäkringspremier som uppburits för försäkringarna föregående år utökad med 3 % av den ränta som räknats på försäkringspremieansvaret för de ständiga brandförsäkringarna. Om avgiftens belopp understiger 10 euro debiteras den inte.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Regionförvaltningsverket

Andra ansvariga organisationer

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.12.2020