suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Begravningsärenden: Flyttning av gravsatt stoft eller aska

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Begravningsärenden

Regionförvaltningsverket ansvarar för de tillstånds- och tillsynsärenden och fastighetsregisteruppgifter som hänför sig till gravsättning. I sådana ärenden som avses i begravningslagen bistår regionförvaltningsverket med kostnadsfri rådgivning. Såväl våra positiva som våra negativa beslut i tillståndsärenden är avgiftsbelagda.

Flyttning av gravsatt stoft eller aska

Kan gravsatt stoft eller aska flyttas till en annan grav?

I den finländska begravningskulturen ingår att graven uppfattas som den avlidnes bestående viloplats. Därför strävar man efter att trygga gravens orördhet.

Stoftet eller askan efter en gravsatt avliden kan flyttas till en annan grav endast av synnerligen vägande skäl. Flyttning kräver ett tillstånd från regionförvaltningsverket.

För att flytta en gravsatt avlidens stoft behöver du också ett tillstånd från hälsoskyddsmyndigheten.

Gör så här

Kontakta oss i så god tid som möjligt och be om mer information om saken redan innan du sänder in din ansökan.

Ansök om tillstånd på en separat blankett och sänd den till Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket överväger från fall till fall synnerligen vägande skäl. De kan vara till exempel att

  • den avlidne av någon anledning inte ursprungligen har kunnat gravsättas på den plats, där den avlidne eller han eller hennes anhöriga velat gravsätta honom eller henne.
  • den avlidne har vistats i Finland som flykting eller asylsökande och förhållandena i den avlidnes hemland senare ändras så, att dennes stoft eller aska kan flyttas till dennes hemland.
  • det förekommer till hälsoskyddet eller markanvändningen anknytande skäl som är exceptionellt vägande.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 16.12.2020