suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillstånds- och informationstjänsten

  • E-tjänst

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du vatten- och miljötillståndsbeslut som regionförvaltningsverket meddelat.

I tillstånds- och informationstjänsten kan du se miljö- och vattenhushållningsärenden som för närvarande handläggs vid regionförvaltningsverket eller som regionförvaltningsverket meddelat beslut om.

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du också vatten- och miljötill ...

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 6.3.2021