suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Klagomål blanketten

  • Utskrivbar blankett

Ett klagomål är en anmälan om att en myndighet eller annan instans som regionförvaltningsverket övervakar har förfarit felaktigt eller försummat sina skyldigheter. Du kan förutom i ditt eget ärende lämna in klagomål också för en annan persons räkning.

Regionförvaltningsverket rekommenderar att klagomålet görs på en blankett, men det kan också vara fritt formulerat. För att kunna få ett svar bör ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 7.10.2021