suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Godkännandeintyg för transportmedel för djur

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du behöver ett godkännandeintyg för dina transportmedel om det är fråga om kommersiella transporter av djur som överskrider 8 timmar. Intyget beviljas av regionförvaltningsverket.

Kommersiell transport av djur är ett led i kommersiell verksamhet eller syftar till direkt eller indirekt ekonomisk vinning.

Transporten kan vara kommersiell även om den ekonomiska vinsten i samband med transporten el ...

Gör så här

Ett godkännandeintyg för transportmedel för djur ansöks med ansökningsblanketten för tillstånd att transportera djur.

Skicka ansökan om tillstånd att transportera djur elektroniskt eller per post till registratorskontoret i regionförvaltningsverket för din hemort. Som bilaga till ansökan bör du skicka blanketten 'Utredning om transportmedel för djur som används för transporter som överskrider 8 timmar'.

Om du redan har ett tillstånd att transportera djur och vill lägga till och låta godkänna ett nytt transportmedel bör du skicka en ansökan om tillstånd att transportera djur till regionförvaltningsverket för ändringen av tillståndet.

Kom överens om inspektionen av transportmedlet med tjänsteveterinären. Ta med all utrustning som används i transporterna till inspektionen. Se också till att all utrustning är i funktionsdugligt skick.

För vem och på vilka villkor

Regionförvaltningsverket beviljar ett godkännandeintyg om transportmedlet uppfyller kraven i lagstiftningen för transporter som överskrider 8 timmar. En tjänsteveterinär inspekterar transportmedlet innan godkännandeintyget beviljas.


Tidsfrist

Långa transporter med transportmedlet som överskrider 8 h kan påbörjas när godkännandeintyget är beviljat och de övriga tillstånden för verksamheten (tillstånd att transportera djur och kompetensbevis för transport av djur) är i skick.

Handläggningstid

Behandlingstiden är vanligen 1–2 månader.

Giltighetstid

Fem år.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 22.8.2023