suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

RFV Registratorskontoret Lappland

  • Serviceställe

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket (RFV) i Lappland har sitt huvudkontor i Rovaniemi.

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kom ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefonväxel
+358 295016000 
(lna/msa)

Postadress

Ärenden som gäller arbetarskydd: PB 11, 13035 AVI

PB 3
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket i Lappland
Uppdaterad: 19.10.2022