suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

RFV Registratorskontoret Västra och Inre Finland

  • Serviceställe

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket (RFV) i Västra och Inre Finland har sitt huvudkontor i Vasa och kontor i Tammerfors och Jyväskylä.

Huvudsverksamhetsstället i Vasa

Wolffskavägen 35, Vasa

Verksamhetsstället i Tammerfors

Yliopistonkatu ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefonväxel
+358 295016000 
(lna/msa)

Postadress

Ärenden som gäller arbetarskydd: PB 10, 13035 AVI

PB 5
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Uppdaterad: 19.10.2022