suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

RFV Registratorskontoret Södra Finland

  • Serviceställe

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket i Södra Finland har sitt huvudkontor i Tavastehus och kontor i Kouvola och Helsingfors.

Huvudverksamhetsstället i Tavastehus

Birger Jaarlin katu 15, Tavastehus

Verksamhetsstället i Helsingfors

Bangårds ...

Besöksadress

Wähäjärvenkatu 6
13200 Hämeenlinna

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefonväxel
+358 295016000 
(lna/msa)

Postadress

Ärenden som gäller arbetarskydd: PB 7, 13035 AVI.

PB 1
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Uppdaterad: 19.10.2022