suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket i Södra Finland

RFV Registratorskontoret Södra Finland

  • Serviceställe

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket i Sö ...

Läs mer

Besöksinformation

Wähäjärvenkatu 6
13200 Hämeenlinna

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
Telefonväxel
+358 295016000 
(lna/msa)
Postadress

Ärenden som gäller arbetarskydd: PB 7, 13035 AVI.

PB 1
13035 Avi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Uppdaterad: 3.5.2021