suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

RFV Registratorskontoret Norra Finland

  • Serviceställe

Registraturen tar emot officiella dokument, registrerar dem i sitt system för ärendehantering och informerar om vilken myndighet som handhar ärendet.

Huvudkontoret för Regionalförvaltningsverket (RFV) i Norra Finland har sitt huvudkontor i Uleåborg.

Huvudverksamhetsstället i Uleåborg

Linnankatu 1-3, Uleåborg

Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna).

...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.15

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

Telefonväxel
+358 295016000 
(lna/msa)

Postadress

Ärenden som gäller arbetarskydd: PB 11, 13035 AVI

PB 6
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Uppdaterad: 19.10.2022