suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningens e-tjänst

  • E-tjänst

I regionförvaltningens e-tjänst kan du hantera ärenden med regionförvaltningsverken. Du kan inleda ett ärende, svara på begäran om komplettering eller tilläggsuppgifter samt ta emot beslut i dina ären ...

Webbsida

E-tjänsten kräver identifiering.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 5.5.2021