suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Kostnadsersättning för utbildning som förutsätts för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverken betalar på ansökan ut statlig ersättning för kostnader för sådan utbildning som förutsätts för begränsad förskrivningsrätt för sjukskötare.

Ersättningens storlek baserar sig på antalet personer som erhållit begränsad förskrivningsrätt av Valvira. Ersättningens storlek fastställs årligen genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Gör så här

Fyll i ansökningsblanketten för ansökan om ersättning jämte bilagor. Blanketten finns på servicekanalerna. Lämna in ansökningsblanketten till registratorskontoret för regionförvaltningsverket i din region.

Ansökan ska lämnas in en gång per halvår. Ersättning för det första halvåret ska sökas före slutet av september samma år. Ersättning för det senare halvåret ska sökas före utgången av mars året därpå.

För vem och på vilka villkor

Rätt till denna ersättning har kommuner och samkommuner samt enheter som för dessa enligt avtal eller på annat sätt producerar öppenvårdstjänster inom hälso- och sjukvården och som är arbetsgivare för sjukskötare som erhållit begränsad förskrivningsrätt.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om utbildningsersättningarna under det kalenderår som ansökan inkom till regionförvaltningsverket. Ansökningar som inkommer efter den utställda tiden beaktas inte.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

förordning om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 20.8.2021