suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälningsblankett för nödarbete

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av arbetstidslagen ska arbetsgivaren utan dröjsmål göra en skriftlig anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om orsaken till nödarbetet, dess omfattning och sannolika varaktighet. Anmälan görs separat för varje nödarbetsfall. Varje arbetsgivare gör en separat anmälan om sina egna arbetstagare. Om anmälan görs av ett företag som anlitar hyrd arbetskraft eller av en underleverantör, ska arbet ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Med e-post: arbetarskydd.sydvastra@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Ansvarsområdet för arbetarskyddet
PB 9
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.4.2022