suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Miljötillstånd

  • Webbsida

Regionalförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. Författningarna innehåller bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd och i vilka fall ä ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 15.12.2020