suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ansökan om detaljhandelstillstånd för tillverkare av alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett

Spara den tomma ansökningsblanketten på din egen dator innan du fyller i den.

Med den här blanketten kan du ansöka om ett fortlöpande eller tidsbestämt nytt detaljhandelstillstånd för tillverkare av alkoholdrycker för ett tillverkningsställe om du har ett gällande tillverkningstillstånd eller om du samtidigt också ansöker om tillverkningstillstånd för samma tillverkningsställe.

Med den här blank ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 11.4.2023