suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Kostnadsersättning för specialiseringsutbildning vid uni. för yrkesutbildade pers. inom socialvården

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverken beviljar på ansökan statlig ersättning för kostnader för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården. Universitet som anordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete har rätt till ersättningen. Ersättningen baserar sig på antalet yrkesutbildade personer inom socialvården som har avlagt utbildningen. Ersättningens storlek f ...

Gör så här

Fyll i ansökningsblanketten för ansökan om ersättning. Lämna in ansökningsblanketten till registratorskontoret för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Ansökan ska lämnas in en gång per halvår. Ersättning för det första halvåret ska sökas före slutet av september samma år. Ersättning för det senare halvåret ska sökas före utgången av mars året därpå.

För vem och på vilka villkor

Universitet som anordnar specialiseringsutbildning inom socialt arbete har rätt till ersättningen. Ersättningen baserar sig på antalet yrkesutbildade personer inom socialvården som avlagt utbildningen.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om utbildningsersättningarna under det kalenderår som ansökan inkommer till regionförvaltningsverket. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.1.2023