suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om yrkesmässig djurhållning samt farmuppfödning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Vid yrkesmässig eller omfattande djurhållning av sällskaps- eller hobbydjur görs en skriftlig anmälan till regionförvaltningsverket. Yrkesmässig eller i övrigt omfattande djurhållning är

  • regelbundet saluhållande eller regelbunden förmedling av hundar, katter eller andra sällskaps- och hobbydjur (t.ex. djurbutiker, övrig regelbunden försäljning av djur, djurimportörer)
  • uppfödning av hundar o ...

Gör så här

Om du ämnar inleda yrkesmässig eller i övrigt omfattande hållning av sällskaps- eller hobbydjur, en farm för att producera kött, ägg eller avelsdjur eller viltvårdsfarmning ska du göra följande:

  1. Ta reda på vilka krav djurskyddslagstiftningen ställer på djurhållningen av olika arter. Kontakta kommunveterinären i ditt område om det behövs.
  2. Fyll i blanketten "Anmälan om djurhållning eller djurförmedling".
  3. Skicka in tillståndsansökan till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk inom vars område verksamheten utövas.
  4. Var beredd på att den lokala djurskyddsmyndigheten kommer och granskar verksamheten.
  5. För en uppdaterad företeckning över de djur som är föremål för verksamheten.

För vem och på vilka villkor

Vid djurhållningen ska kraven i djurskyddslagen och de förordningar som utfärdats med stöd av den efterföljas. En uppdaterad förteckning ska föras över de djurarter och djur verksamheten gäller.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 24.1.2024