suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Tillsyn och anmälningar

  • Webbsida

Om man misstänker att en näringsidkare bedriver indrivningsverksamhet utan koncession eller i strid mot bestämmelserna eller god indrivningssed kan en anmälan om detta göras till Regionförvaltningsver ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020