suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Blankett för anmälan om livsmedelslokal i hantverksöls- och gårdsvinssektorn

  • Utskrivbar blankett

Gårdsvin och hantverksöl får utöver Alko säljas av dem som beviljats tillstånd att tillverka sådana produkter och att sälja dem i anslutning till tillverkningsstället.

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 27.5.2020