suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Blankett för anmälan om livsmedelslokal i hantverksöls- och gårdsvinssektorn

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Gårdsvin och hantverksöl får utöver Alko säljas av dem som beviljats tillstånd att tillverka sådana produkter och att sälja dem i anslutning till tillverkningsstället.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.