suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Minedu.fi | Specialunderstöd för att integrera invandrare med hjälp av motion och idrott

  • Webbsida

Specialunderstöden är avsedda att vara ett stöd när man tar fram idrott och motion som syftar till att år 2018 integrera invandrare. Understöd söks från regionförvaltningsverket.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020