suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan av kontaktuppgifterna för delägarlaget för samfällt område

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av 33 § i lagen om samfälligheter ska kontaktuppgifterna för delägarlagets styrelseordförande och vice ordförande eller ombudsmannen och hens suppleant anmälas till regionförvaltningsverket. De nya uppgifterna ska alltid anmälas om ordföranden/ombudsmannen byts.

Du kan anmäla uppgifterna till regionförvaltningsverket genom att skicka dem med kontaktuppgiftsblanketten per e-post: registr ...

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
PB 5
13035 Avi

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.1.2022