suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan av kontaktuppgifterna för delägarlaget för samfällt område

  • Utskrivbar blankett

Med stöd av 33 § i lagen om samfälligheter ska kontaktuppgifterna för delägarlagets styrelseordförande och vice ordförande eller ombudsmannen och hens suppleant anmälas till regionförvaltningsverket. ...

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
PB 5

13035 Avi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.1.2022