suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ansökan om ersättning för kostnader för läkar- och tandläkarutbildning

  • Utskrivbar blankett

Regionförvaltningsverket betalar i enlighet med 60 § i hälso- och sjukvårdslagen statlig ersättning för verksamhetsenheterna som erbjuder läkar- och tandläkarutbildning som motsvarar universitetets utbildningsprogram. Ersättningen betalas som kalkylerad ersättning som fastställs årligen. Ersättningen betalas på grundval av antalet realiserade utbildningsmånader.

Kommunen och samkommunen som har ti ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 1.1.2023