suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Understöd för integration av invandrare med hjälp av idrott

  • Webbsida

Utvecklingsunderstöd för integration av invandrare med hjälp av idrott ska beviljas till kommunerna. Projekten kan också vara gemensamma för flera kommuner. Kommunerna ska gärna samarbeta kring projek ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020