suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Djurens hälsa och välbefinnande

  • Webbsida

Regionförvaltningsverket styr och övervakar hur lagstiftningen som tryggar djurens hälsa och välbefinnande tillämpas. Regionförvaltningsverket är dessutom behörig myndighet i vissa djurrelaterade tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 15.12.2020