suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tyosuojelu.fi / Tillstånd och anmälningar / Kompetensbrev för laddare

  • Webbsida

Tyosuojelu.fi är arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst som erbjuder nyttig information om arbetarskydd för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Webbplatsen ger heltäckande information för arbetsplatser bl.a. i frågor som gäller anställningsförhållanden, säkerställande av trygga arbetsförhållanden och ordnande av samarbete kring arbetarskydd. Tyosuojelu.fi innehåller även information om tillstånd ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.1.2023