suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Plan för egenkontroll av serveringen av alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett

Plan för egenkontroll av alkoholdrycksservering

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 22.3.2023