suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket

Plan för egenkontroll av serveringen av alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska, engelska

Plan för egenkontroll av alkoholdrycksservering

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.