suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Plan för egenkontroll av serveringen av alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett

Plan för egenkontroll av alkoholdrycksservering

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 20.10.2021