suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Lyftande av säkerhet från regionförvaltningsverket

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Tjänsten är avsedd för företag eller person som har ställt en säkerhet hos regionförvaltningsverket.

Den som har ställt en säkerhet ska begära om att få lyfta säkerheten då den inte längre behövs eller då förpliktelsen ifråga har uppfyllts.

Du ska skriftligen be om att säkerheten befrias. Begäran kan göras i nättjänsten, med regionförvaltningsverkets blankett eller med en fritt formulerad begä ...

Gör så här

Gör en ansökan om säkerhetens befriande. Om säkerheten är pengar, meddela till vilket kontonummer regionförvaltningsverket skall returnera penningbeloppet.

Gör ansökan i nättjänsten, med regionförvaltningsverkets blankett eller med en fritt formulerad ansökan.

Ange i ansökan

• namn och kontaktuppgifter till den som lyfter säkerheten

• kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter

• betalningsmottagare och kontonummer (om säkerheten är i pengar)

• säkerhet som lyfts

• grund för lyftande av säkerhet

• ärendet nummer, ifall man vet det

Bifoga ett bevis över att ärendet vunnit lagakraft eller annan utredning, varav framgår att säkerheten inte längre behövs eller att förpliktelsen har uppfyllts.

Befrielse av säkerheten kan också bero på ett beslut som utfärdats av en annan myndighet än regionförvaltningsverket.

Om förutsättningarna för säkerhetens befrielse uppfylls, returnerar vi säkerheten. Om säkerheten är en borgensförbindelse eller annat dokument, returnerar vi säkerheten till den adress som anges i dokumentet.

Då regionförvaltningsverket har avgjort ärendet, får du ett beslut.

Om du inte har möjlighet att logga in på nättjänsten eller ifall du behöver hjälp med ansökan kan du kontakta regionförvaltningsverket.

För vem och på vilka villkor

Användningen av nättjänsten förutsätter identifiering.


Tidsfrist

Lagen eller myndighetsbeslutet kan fastställa tidsfrister för säkerheten.

Handläggningstid

Cirka 1 månad.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.5.2021