suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Tillsyn av prisinformation

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverken övervakar att näringsidkarna meddelar priserna på de varor och tjänster som erbjuds konsumenterna enligt bestämmelserna. Den viktigaste bestämmelsen är den s.k. prisinformationsförordningen. Enligt den ska det anges ett försäljnings- och jämförpris för varorna på detaljhandelsstället och i det skyltfönster som finns i anknytning till detta samt på webbplatser. Med jämförpr ...

Gör så här

För korrigering av bristfällig prismärkning ska konsumenten först ta kontakt med näringsidkaren.

Man kan anmäla bristfälliga prisuppgifter också åt regionförvaltningsverket.

Följande uppgifter skall framkomma ur anmälan:

  • namn och kontaktuppgifter på företaget som är objekt för anmälan
  • gäller anmälan prismärkning eller marknadsföring på försäljningsstället
  • vilken produkt, produktgrupp eller tjänst gäller anmälan.

RFV tar vid behov kontakt med ifrågavarande näringsidkare och/eller gör tillsynsbesök till försäljningsstället.

Konkurrens- och konsumentverket samt konsumentombudsmannen behandlar prismärkningsärenden som kräver tolkning av förordningar. Linjefrågor avgör i sista hand marknadsdomstolen.

Vilseledande marknadsföring och tillsyn över kontraktbetingelser är uppgifter som hör till Konkurrens- och konsumentverket.

För vem och på vilka villkor

Tillsynen kan gälla alla näringsidkare som erbjuder konsumtionsvaror. Regionförvaltningsverket kan ge näringsidkarna utsatta tider inom vilka bristerna i prisinformationen ska rättas till.

Tillsynsåtgärderna kan för en enskild näringsidkares del variera från att det som kortast är frågan om ett tillsynsbesök eller kontroll av en annons eller webbplats om inga brister i prisinformationen förekommer. Då det förekommer bristande prisinformation kan åtgärderna vara från ett par veckor till flera månader, beroende på i vilket skede näringsidkaren korrigerar bristerna.

Som sista fas kan regionförvaltningsverket förbjuda förfarandet som strider mot bestämmelserna och ställa upp ett vite för att effektivera förbudet. Före detta använder regionförvaltningsverket mer lindriga metoder, såsom uppmanande brev. Oftast strävar man i början av tillsynskampanjen efter att så många näringsidkare som möjligt rättar till bristerna redan utifrån uppmaningsbrevet.

Verksamheten styrs av konsumentskyddslagen, prinsinformationsförordningen samt de övriga bestämmelserna om meddelande av priser. Det finns flera sådana här bestämmelser för de olika branscherna. Konkurrens- och konsumentverket har gett anvisningar för de olika branscherna, såsom exempelvis bilskolor, om hur priserna ska meddelas.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter

Servicen tillhandahålls av

Konkurrens- och konsumentverket, Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020