suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om privat veterinärvård

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du som tillhandahåller privata veterinärtjänster ska göra en skriftlig anmälan hos regionförvaltningsverket. Anmälan ska göras på förhand innan verksamhet inleds, ändras i väsentlig grad eller läggs ned.

Gör så här

  1. Bekanta dig med bestämmelserna om produktion av privata veterinärtjänster.
  2. Skicka blanketten ”Anmälan om privat veterinärvård” och bilagan ”Redogörelse för verksamhetsstället och verksamheten” så fullständigt ifyllda som möjligt per post eller e-post till registratorskontoret för regionförvaltningsverket i det område där du har ditt verksamhetsställe. Om du inte har ett fast verksamhetsställe gör du din anmälan till regionförvaltningsverket i det område där du tänker tillhandahålla veterinärtjänster. Kom ihåg att fylla i alla fält i ansökan och se till att få med alla bilagor då du sänder in den.
  3. Om regionförvaltningsverket begär tilläggsuppgifter ska du lämna in dem omgående.
  4. Regionförvaltningsverket meddelar dig när din anmälan har registrerats. Du kan inleda verksamheten medan du väntar på att registreringen bekräftas.
  5. Kom ihåg att meddela regionförvaltningsverket om verksamheten ändras i väsentlig grad eller läggs ned. I det senare fallet räcker det med ett e-postmeddelande, förutsatt att avsändarinformationen är klar och entydig.

För vem och på vilka villkor

Din anmälan registreras när alla nödvändiga uppgifter har angetts. Det behövs alltså inget tillstånd.

Du ska dock ha sådana lokaler och redskap som är lämpliga med beaktande av verksamhetens art och omfattning, samt den personal som verksamheten förutsätter. Veterinärtjänsterna ska vara veterinärmedicinskt korrekta. Om det är du själv som producerar veterinärtjänsterna ska du vara veterinär. Om du grundar ett företag eller någon motsvarande verksamhetsform för att producera veterinärtjänster ska du ha en anställd ansvarig veterinär som ansvarar för veterinärtjänsterna.

Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) och regionförvaltningsverket har rätt att inspektera verksamheten, verksamhetslokaler, arbetsredskap och dokument. Under vissa villkor gäller inspektionsrätten även områden som omfattas av hemfriden. Ifall det vid inspektionen konstateras att din verksamhet inte följer lagstiftningen kan Evira ålägga dig att rätta till försummelserna. Om felen inte åtgärdas och verksamheten kan medföra allvarlig risk för djurs hälsa eller välbefinnande kan Evira avbryta verksamheten tills bristerna eller missförhållandena har rättats till.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Anmälan ska göras innan verksamheten inleds, ändras i väsentlig grad eller läggs ned.

Handläggningstid

Beroende på belastning, vanligtvis högst en månad.

Giltighetstid

Så länge verksamheten pågår. Om verksamheten ändras i väsentlig grad eller du lägger ned den ska du anmäla detta till regionförvaltningsverket.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020