suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Undervisnings- och kulturväsendets fortbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverket (RFV) erbjuder kortvarig fortbildning för personalen inom småbarnspedagogiken, undervisnings-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet.

Innehållet i fortbildningen gäller aktuella teman inom småbarnspedagogiken och undervisningsväsendet samt genomförande av biblioteks-, idrotts- och ungdomspolitiken på regional nivå. Utbildningsutbudet och temana varierar från år till år.

Utbildningen riktar sig till kommunens personal inom småbarnspedagogiken och undervisnings-, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendena samt även till exempelvis aktörer inom ungdoms- och idrottsorganisationer.

Gör så här

Inbjudningarna till utbildningarna publiceras på regionförvaltningsverkets webbplats och skickas ut per e-post till de aktörer som finns i regionförvaltningsverkens kundregister. Även utbildningarnas program och övriga material publiceras på samma webbplats.

Det ordnas utbildningar under hela året. Anmälningen sker enligt anvisningarna i inbjudan till utbildningen. Ifall alla anmälda inte ryms med i utbildningen meddelas detta före utbildningens tidpunkt.

Utbildningarna kostar inget för deltagarna. Varje deltagare eller deltagarens arbetsgivare ansvarar för rese-, inkvarterings-, vikarie- och måltidskostnaderna som uppstår vid deltagandet.

För vem och på vilka villkor

Utbildningarna är öppna för alla men kan ha begränsat deltagarantal.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020