suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Byte av vatten i transportfordon

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Byte av vatten i transportfordon

Många sjukdomar som överförs mellan djur sprider sig från ett land till ett annat med djurtransporter. Fisk och kräftor transporteras i vattenbehållare, och många av deras sjukdomar kan lätt spridas via transportvattnet. Därför får transportvattnet inte bytas ut så att det gamla vattnet släpps ut i naturen.

Om vattnet vid en transport från utlandet måste bytas ut i Finland, ska vattnet behandlas på ett bestämt sätt på en plats där vattnet byts ut.

Gör så här

Hur ansöker jag om godkännande för en vattenbytesplats?

Om du tänker ordna en vattenbytesplats som uppfyller förutsättningarna för godkännande, ansök om godkännande hos regionförvaltningsverket.

Ange i den fritt formulerade ansökan:

- dina egna kontaktuppgifter och kontaktuppgifter till vattenbytesplatsen ◦

  • namn
  • adress
  • telefonnummer
  • e-postadress
  • FO-nummer

- en beskrivning av verksamheten på platsen

- en redogörelse för hur du i din verksamhet förhindrar spridning av djursjukdomar.

Skicka ansökan till registratorskontoret vid regionförvaltningsverket i din region.

Kom ihåg att meddela regionförvaltningsverket om det sker förändringar i din verksamhet.

För vem och på vilka villkor

Var kan transportvattnet bytas?

Transportvattnet kan bytas på ett av regionförvaltningsverket godkänt ställe för byte av vatten. Ett villkor för godkännande är att

  • vattenintag och behandling av avloppsvatten sker så att smittsamma djursjukdomar inte kan spridas
  • platsen inte är belägen i närheten av ett vattendrag, för att transportvattnet inte ska komma ut i naturliga vatten.

För närvarande finns det inga godkända vattenbytesplatser i Finland.

Vem övervakar vattenbytesplatserna?

Kommunalveterinären kan förrätta inspektion på vattenbytesplatsen. Då säkerställer hen att du handlar på det sätt som du nämner i ansökan och iakttar de villkor som anges i beslutet om godkännande.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften för beslutet om godkännande beror på den tid som gått åt till att fatta beslutet.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 16.12.2020