suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan till registret över aktörer som bedriver indrivningsverksamhet

  • Utskrivbar blankett

Om du har för avsikt att bedriva indrivningsverksamhet du ska lämna in en anmälan till regionförvaltningsverket för anteckning i registret.

Blankettens leveransuppgifter

registratur.sodra@rfv.fi

Registratorskontor för Regionalförvaltningsverket i Södra Finland
PB 1

13035 Avi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 21.10.2021