suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om misstanke om felaktigheter i förmedlingsrörelses verksamhet

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Du kan fritt formulera eller per blankett göra en anmälan till regionförvaltningsverket om misstanke om att en förmedlingsrörelse agerat felaktigt i sin verksamhet. Anmälan leder nödvändigtvis inte till åtgärder. Regionförvaltningsverket (RFV) strävar efter att i första hand utreda fall där det finns allvarliga misstankar om olaglig eller mot god förmedlingssed bedriven verksamhet.

Gör så här

Beskriv i anmälan hur du anser att förmedlingsrörelsen agerat felaktigt eller opassande. Om möjligt foga till anmälan dokument som gäller ärendet (såsom broschyr, köpeanbud, köpebrev, sysslomannaavtal).

Lämna in anmälan till det regionförvaltningsverk som upprätthåller det förmedlingsrörelseregister i vilket rörelsen är registrerad.

För vem och på vilka villkor

Observera att regionförvaltningsverket inte har befogenhet att avgöra ärenden beträffande skadeersättning eller prissänkningskrav. Regionförvaltningsverket övervakar inte riktigheten hos värderingsinstrument som förmedlingsrörelserna upprättat.

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 10.11.2020