suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Utlåtande, anmärkning eller åsikt för en ansökan enligt miljöskydds- eller vattenlagen

  • E-tjänst

Du kan lämna en påminnelse, en åsikt eller ett myndighetsutlåtande på en elektronisk blankett som du skickar in via regionförvaltningens e-tjänst.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 4.6.2020