suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Webblanketten Förhandsanmälan om byggarbete

  • E-tjänst

Uppgifterna i förhandsanmälan om byggarbete överförs till arbetarskyddsmyndighetens elektroniska tillsynsdatasystem. Anmälaren får information per e-post när blanketten har kommit för behandling. Som bilaga till bekräftelsemeddelandet finns den blankett som anmälaren fyllt i som pdf-fil.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 11.4.2022