suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ansökan om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska

  • Utskrivbar blankett

Blankett Ansökan om tillstånd till flyttning av gravsatt stoft eller aska

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 11.10.2021