suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Förslag om förlänande av republikens presidents livräddningsmedalj till en privatperson

 • Tjänst
 • Hela landet utom Åland
 • Offentlig tjänst

En livräddningsmedalj kan föreslås för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annans liv räddats ur hotande fara.

Republikens president kan förläna en livräddningsmedalj som erkänsla för

 • en synnerligen modig eller
 • rådlig handling eller
 • en handling som utförts med fara för eget liv,

och genom vilken en annans liv räddats ur hotande fara.

Förslag om förlänande av livräddningsmedalj behandlas av en livräddningsmedaljnämnd.

Nämnden lämnar sitt förslag till avgörande till inrikesministeriet, som föredrar ärendet för republikens president.  Nämndens sekreteraruppgifter och kontorsarbeten sköts vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Gör så här

Du kan framställa ett medaljförslag på en blankett i elektroniska tjänster.

Om flera personer som du vill föreslå för livräddningsmedalj deltagit i räddningsinsatsen ska du fylla i en blankett för livräddningsmedalj för var och en separat.

För att framställa ett förslag ska du fylla i dessa uppgifter i blanketten:

 1. Medaljkandidatens namn, personbeteckning, hemkommun, hemadress och telefonnummer
 2. Händelsetid: datum och klockslag
 3. Händelseplats: adress, kommun. Fyll särskilt noga i uppgifter om händelseplatsen.
 4. Händelsebeskrivning: på vilka grunder föreslås en medalj, vad har hänt? En fortsättning på händelsebeskrivningen kan skrivas på en separat bilaga. Beskriv händelsen så detaljerat och omsorgsfullt som möjligt.
 5. Namnet på förslagsställaren: namn, hemadress, telefonnummer och e-postadress

Efter att blanketten lämnats in kan du inte lämna ytterligare uppgifter om inte medaljnämndens sekreterare begär detta separat. Du kan begära uppgifter om tidtabellen för ärendets behandling.

Sänd blanketten skriftligt undertecknad eller som e-postbilaga till registraturen vid det Regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde handlingen utförts. Om handlingen utförts utanför landets gränser ska du sända din ansökan till det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde räddaren eller den räddade har sin hemvist.

Regionförvaltningsverket skaffar de utredningar som behövs i ärendet och sänder ett utlåtande om förslag till livsräddningsmedaljnämnden. Nämnden lämnar sitt förslag till avgörande till inrikesministeriet, som föredrar ärendet för republikens president.

Den som föreslagit en mottagare till medaljen får ett svar med resultatet av behandlingen till den adress som angetts i kontaktuppgifterna.

Handläggningstiden är 4 - 15 månader.

För vem och på vilka villkor

Förslaget ska framställas inom fem år från utgången av det kalenderår då handlingen utförts.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020