suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Minedu.fi | Uppförande av idrottsanläggningar

  • Webbsida

Ministeriet och regionförvaltningsverken beviljar understöd för att uppföra idrottsanläggningar och fritidslokaler.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 29.5.2020