suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Regionala försvarskurser

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverken ordnar årligen regionala försvarskurser.

Under de regionala försvarskurserna behandlas olika utrikes- och säkerhetspolitiska aktuella och viktiga frågor samt olika aktörers beredskap inför nödsituationer och undantagstillstånd. Kurserna är fem dagar långa och de utförs i samarbete mellan regionförvaltningsverken och försvaret.

Kurserna är riktade till ledningen för företag, samfund och den offentliga förvaltningen samt för de personer som ansvarar för dessa aktörers beredskap och beredskapsplanering. Regionförvaltningsverken kallar deltagarna till kurserna enligt organisationernas förslag.

Gör så här

Om ett företag, samfund eller en organisation inom den offentliga förvaltningen som är viktigt med tanke på samhällets funktioner eller försörjningsberedskapen är intresserat av att delta i en regional försvarskurs kan organisationen kontakta regionförvaltningsverket i frågan. Efter kontakten bedömer regionförvaltningsverket organisationens verksamhet och ställning med tanke på den övergripande säkerheten och bjuder om det behövs in en representant för organisationen till kursen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 9.9.2020