suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Halvårsrapport om servering

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Halvårsrapport om servering - uppgifterna kan lämnas in på denna blankett till regionförvaltningsverket.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.Blanketter

Halvårsrapport om servering
Blankett ID: avi21ad1
Halvårsrapport om servering
Blankett ID: avi21ad1

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.