suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Fortbildning

  • Webbsida

Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet (svenska enheten) ordnar fortbildning för personal inom småbarnspedagogisk verksamhet, förskola, skola, bibliotek och vägledning.


Basuppgifter

Ansvarig organisation

Regionförvaltningsverket

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 3.5.2019