suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett

Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker - en förutsättning för att få detaljhandelstillstånd är att en plan för egenkontroll har utarbetats.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverket
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 22.2.2023