suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Plan för egenkontroll vid detaljhandel med alkoholdrycker - en förutsättning för att få detaljhandelstillstånd är att en plan för egenkontroll har utarbetats.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverket Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.