suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Rfv.fi | Understöd för lokala projekt för utveckling av en motionsinriktad livsstil

  • Webbsida

Utvecklingsbidragen för en motionsinriktad livsstil beviljas lokala motions- och idrottsprojekt som ska främja hälsan och välbefinnandet hos olika ålders- och befolkningsgrupper. Syftet är att få människor att röra på sig mer i enlighet med rekommendationerna för fysisk aktivitet och ta till sig en motionsinriktad livsstil i vardagen. Främsta syftet är att öka människors idrotts- och motionsutövni ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 15.12.2020