suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Ersättning för kostnader för att ordna läkar- och tandläkarutbildning

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Regionförvaltningsverken betalar på basen av ansökan, ersättning för de kostnader som uppstår av att ordna läkar- och tandläkarutbildning. Rätt till denna ersättning har kommuner och samkommuner. Ersättning för specialiseringsutbildning kan också betalas till statliga mentalsjukhus och till de serviceproducenter som nämns i en separat förordning.   Ersättningen betalas per läkare och utbildningsmånad. Ersättningsbeloppet storlek anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning för ett år i taget.

Gör så här

Fyll i ansökningsblanketten för ansökan om ersättning jämte bilagor. Lämna in ansökningsblanketten till registratorskontoret för regionförvaltningsverket i din region. Ansökan kan kompletteras vid behov.

Ansökan ska lämnas in en gång per halvår. Ersättning för det första halvåret ska sökas före slutet av september samma år. Ersättning för det senare halvåret ska sökas före utgången av mars året därpå.

För vem och på vilka villkor

Rätt till denna ersättning har kommuner och samkommuner. Ersättning för specialiseringsutbildning kan också betalas till statliga mentalsjukhus och till de serviceproducenter som nämns i en separat förordning. Ersättningen betalas på grund av mängden av läkare/tandläkare i utbildningen och längden av deras utbildningstider. Ersättningen betalas enligt social- och hälsovårdsministeriets förordning nämnda summa/läkare/utbildningsmånad.

Regionförvaltningsverket fattar beslut om utbildningsersättningarna under det kalenderår som ansökan inkom till regionförvaltningsverket. Ansökningar som inkommer efter den utsatta tiden beaktas inte.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avRegionförvaltningsverket
Ansvarig för tjänstenRegionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 11.6.2021