suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan om avlivningsverksamhet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Då man bedriver verksamhet som omfattar avlivning av djur eller regelbundet avlivar stora djurbesättningar på en gång (t.ex. avlivning av pälsdjur eller hönor som upphört lägga ägg), ska en skriftlig anmälan göras till regionförvaltningsverket i god tid innan verksamheten inleds.

Anmälningsplikten gäller inte avlivning av djur som är avsedda att användas för livsmedel och inte heller sedvanlig a ...

Gör så här

Om du har för avsikt att bedriva avlivningsverksamhet eller regelbundet avliva stora djurbesättningar på gården, gör enligt följande:

  1. Läs kraven som djurskyddsbestämmelserna ställer för avlivningen.
  2. Ta reda på om du behöver ett kompetensbevis för avlivning.
  3. Utarbeta standardrutiner, där du beskriver hur rutinerna i samband med avlivningen görs. Var beredd att tillsynsmyndigheten kan begära att få läsa rutinerna.
  4. Fyll i blanketten ”Anmälan om avlivningsverksamhet” och lämna den till registratorskontoret vid det regionförvaltningsverk i vars område avlivningsverksamheten i regel bedrivs.
  5. Kom ihåg att beträffande pälsdjur årligen göra en anmälan innan pälsningssäsongen börjar.
  6. Kom också ihåg att anmäla till regionförvaltningsverket om verksamheten upphör eller väsentligen ändras.

För vem och på vilka villkor

Avlivningen av djuren ska göras på ett sådant sätt att djuret undviker all smärta, plåga och lidande som kan undvikas. Vid avlivningen ska man beakta kraven i djurskyddsbestämmelserna. Rutinerna i samband med avlivningen och hur de utförs ska finnas beskrivna i standardrutinerna, som på begäran ska ges till tillsynsmyndigheten.


Tidsfrist

Gör anmälan i god tid innan verksamheten inleds.

Handläggningstid

Anmälningarna arkiveras i regionförvaltningsverket och den som bedriver verksamheten kontaktas vid behov.

Giltighetstid

En anmälan ska göras då verksamheten inleds, på ett väsentligt sätt förändras eller upphör.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Regionförvaltningsverket

Ansvarig för tjänsten

Regionförvaltningsverket
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 8.9.2020