suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Avi.fi | Vattentillstånd

  • Webbsida

Regionförvaltningsverket (RFV) avgör tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen och vattenlagen. I författningarna finns bestämmelser om vilka verksamheter som behöver tillstånd samt när ärendet ska behandlas av RFV och när det ska behandlas av den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Tjänster

Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 17.12.2020